Privacyverklaring kwaliteitspraktijk.nl – Inspired by Horses – Velden

Privacyverklaring kwaliteitspraktijk.nl

Privacyverklaring kwaliteitspraktijk.nl

 

Versie: 1.2
Datum: 07-07-2020
Wij, Kwaliteitspraktijk, behandelen persoonlijke gegeven van u, gebruiker van Kwaliteitspraktijk,
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens
Op ‘kwaliteitspraktijk.nl’ verwerken wij ‘persoonsgegevens’. Met het begrip ‘persoonsgegevens’
wordt informatie bedoeld waarmee iemand als persoon geïdentificeerd kan worden.

Uw toestemming
We bewaren uw gegevens als u een account aanmaakt of gebruik maakt van een account op www.kwaliteitspraktijk.nl.
Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy policy. Als u ervoor kiest om
uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten helaas niet aan u leveren. We zullen uw gegevens niet zonder
uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wie, wat en waarom van de gebruikte gegevens
Om gebruik te maken van onze website hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
• Uw naam
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres

Account gegevens
Op uw account slaan we de volgende gegevens op: naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, wachtwoord,
telefoonnummer, status, gekozen abonnement, aangeleverde bestanden.

Hoe beveiligt Kwaliteitspraktijk uw gegevens?
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik,
wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die
niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

– Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) Bij aanmaken van uw account ontvang je
een persoonlijke tijdelijke activeringscode/toegangscode
– Verplichte beveiliging met een sterk wachtwoord
– De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens hebben
– De toegang tot de gegevens is beveiligd met twee-staps-verificatie
– Er wordt gebruik gemaakt van een ISO27001 en NEN7510 gecertificeerde hostingpartij
– Verwerkersovereenkomsten inclusief geheimhouding met alle bedrijven die verwerkers toegang hebben tot de gegevens
– Dagelijkse encrypte backup naar een fysiek andere locatie

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.
We zullen uw gegevens bij het beëindigen van uw account nooit langer dan 5 jaar bewaren.

Met wie delen wij uw gegevens?
Deze worden gedeeld met verwerkers van de gegevens; elk met een verwerkersovereenkomst.
Privacyverklaring kwaliteitspraktijk.nl Pagina 2 van 2 Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen.
Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en
zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken de gegevens in
overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen (een deel van) uw gegevens
bijvoorbeeld doorgeven aan de hostingpartij, de systeembeheerder, het helpdesksysteem, het boekhoudsysteem en de
cloudopslag-aanbieder. Zij zullen de werkzaamheden verrichten waarvoor Kwaliteitspraktijk ze inschakelt.
Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat
het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later
weer herkent. We gebruiken functionele cookies om uw ervaring op onze Website te verbeteren. U kunt cookies altijd zelf
via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u kwaliteitspraktijk.nl
bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt kwaliteitspraktijk.nl mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een
notificatie op kwaliteitspraktijk.nl plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun
e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker
raden wij u aan kwaliteitspraktijk.nl en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw AVG rechten
De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:
• U mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
• U mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens.
• U mag ons vragen om een kopie
van jouw gegevens. • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
• U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
• U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd intrekken.
Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Contact
Kwaliteitspraktijk, Nederlandlaan 234, 2711 JH ZOETERMEER KvK-nummer: 76060160
kwaliteitspraktijk@gmail.com
Functionaris voor gegevensbescherming
Marianne Gijs bereikbaar via kwaliteitspraktijk@gmail.com