SPECIAAL VOOR KINDEREN – Inspired by Horses – Velden

SPECIAAL VOOR KINDEREN

LEREN MET HET PAARD 
Dat is spannend, leuk, uitdagend en leerzaam!
Inspired by Horses biedt naast het reguliere coachen op maat
voor kinderen en volwassenen ook bijzondere projecten aan voor het kind!

 

ANDERS LEREN MET PAARDEN voor schoolkinderen van groep 4 t/m 8:

Anders leren met paarden is een methode waarbij kinderen van de basisschool vanaf
groep 4 met paarden worden gecoacht. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl
– visueel/kinesthetisch in plaats van auditief – ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren.
Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weer met plezier naar school.

Modules:
Algemeen: Mindset
Taal: Spelling/ Werkwoordspelling
Rekenen: Klokkijken analoog/ Klokkijken digitaal/ Tafels/ Optellen/ Aftrekken
Kijk voor meer informatie op: www.anderslerenmetpaarden.nl

 

 

LEUK LEREN MET HET PAARD voor kinderen van 6 t/m 12 jaar:
Een leerzaam pakket aan activiteiten voor de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied.
Het kind leert zijn grenzen aangeven, zijn eigen plek innemen, samenwerken en respect voor de ander.