Over EAC – Inspired by Horses – Velden

Over EAC

(EAC) Equine Assisted Coaching

            

Klik op foto’s voor:
korte informatiefilm/ 2.26 minuten                                     RTL-Z Next Level TV/ 2.04 minuten

 

Equine assisted coaching is een coaching methodiek waarbij paarden ingezet kunnen worden om de coachee (de persoon die gecoacht wordt) de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die het paard geeft.
Je bent hierbij altijd op de grond naast het paard en nóóit op het paard. Maar het ervaringsgericht proces kan ook zonder paarden begeleid worden.

      

 

Verschillende verklaringsmodellen
Waarom met paarden? Wat kan een paard toevoegen dat wij als coach of therapeut niet kunnen?
Binnen de psychologie kent men verschillende perspectieven die eigenlijk niet los van elkaar gezien kunnen worden omdat het menselijk gedrag niet vanuit één perspectief te verklaren valt. Equine assisted coaching is een holistische methode en de kracht ervan is dan ook vanuit verschillende psychologische perspectieven te verklaren;
– biologisch perspectief
– psychodynamisch perspectief
– cognitief perspectief
– behavioristisch perspectief
– grondhouding alles op een rijtje

 

Ervaringsgericht
De equine assisted coach® faciliteert het leerproces door steeds te proberen de leerervaring aan te bieden die de coachee in de gelegenheid stelt te leren wat nodig is.
In dit ervaringsgerichte proces wordt niet alleen een beroep gedaan op het intellect van de coachee, maar ook op zijn of haar vaardigheden en het omgaan met alles wat de coachee daarbij ervaart. Tijdens de reflectiemomenten van de equine assisted coachsessie helpt de coach de coachee om de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan onbewust waren. De coachee kan vervolgens experimenteren met nieuw gedrag – in contact met het paard – en opnieuw ervaren. Ervaren in plaats van te blijven ‘praten over’: geen woorden, maar paarden!

 

Oplossingsgericht
Equine assisted coaching is een oplossingsgerichte methode. We richten ons in de sessie niet zozeer op de oorzaken die ten grondslag liggen aan de coachvraag, maar vooral op hoe dat in het hier en nu van invloed is en wat de coachee daar in de toekomst mee wil. Het uitgangspunt van equine assisted coaching is dat de coachee deze oplossing voor zijn of haar coachvragen zélf in zich heeft.

 

Cliëntgericht en non-directief
Het inzicht van de coachee in zichzelf staat dus centraal, we noemen dat cliëntgericht. De rol van de coach is faciliterend en non-directief (zonder een vastgestelde richting op te leggen).
Door de integratie van de diverse technieken, zoals intuïtieve coaching, systemisch werk en voice dialogue kan de coach of therapeut afstemmen op wat nodig is en daarmee het ervaringsleren van de coachee verdieping geven.

 

Met beide benen op de grond
Equine assisted coachsessies kenmerken zich door activiteiten die plaatsvinden op de grond; naast en nooit op het paard. Maar ook in figuurlijke zin blijven we met beide benen op de grond. We werken als coach alleen met dat wat zich daadwerkelijk laat zien, niet met hoe we dat vanuit ons eigen referentiekader interpreteren.

 

Een Equine Assisted Coach sessie;
Naar aanleiding van een intake wordt een activiteit op maat aangeboden om samen met het paard(en) uit te voeren.
Het paard is zeer hoog sensitief en reageert altijd direct op de lichaamstaal en de innerlijke belevingswereld van een ander. Hierdoor heeft het paard een belangrijke signaalfunctie bij het gewaarzijn van lichaam en geest van zowel de coachee als dat van de coach. Daarmee helpt het paard de focus gericht te houden op de onmiddelijke ervaring in het hier en nu.

 

 

Tijdens de omgang met paarden komen gedragingen en reacties die we in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde. Zoals non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossendvermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen.
Door de directe objectieve feedback van het paard en het teruggeven van objectieve observaties van de coach, ontstaat hierdoor vaak herkenning, bewustwording en zelfreflectie over de eigen omgang hiermee in het dagelijks leven. De oplossing heeft ieder zelf in zich.
Door de emotioneel veilige ervaring met het paard, durf je te experimenteren met de aangeboden activiteit, je eigen patronen te doorbreken en om te zetten in wat voor jou functioneerd. Je onderzoekt hoe je hiermee wilt omgaan in je eigen toekomst

 

Onderzoek
Op de pagina onderzoek is wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaamheid van deze methodiek te vinden.