VOOR IEDEREEN – Inspired by Horses – Velden

VOOR IEDEREEN

Bij individuele coaching van volwassenen en kinderen, gezinscoaching, groepscoaching
en bedrijven. Voor kinderen en volwassenen met (tijdelijke )psychische problemen, beperking,
stoornis, syndromen of een handicap. Bijzondere kinderen met ASS, ADD, ADHD, Hoge begaafdheid,
kinderen uit vechtscheidingen, langdurig zieke kinderen, thuis, in het ziekenhuis of in een zorginstelling.

   

 

Coaching, counseling of therapie
Persoonlijke begeleiding speelt zich af in een breed en grijs gebied, gradueel verlopend van coaching
via counseling en (psycho)therapie naar psychiatrie.
Op ieder punt van deze schaal kan equine assisted coaching worden ingezet.
Paarden reageren eenvoudigweg altijd op wat zich in het hier en nu laat zien en het cliëntgerichte van
De methode maakt dat de begeleider zich altijd kan aanpassen aan dat wat nodig is.

  

 

Voor alle voorbijkomende thema’s is een coachsessie mogelijk, o.a.;
Trauma, burnout, communicatie, samenwerking, pesten, nare ervaring, vertrouwen, angst
‘Op de tenen lopen’, niet gezien worden, loslaten, grenzen stellen, niet lekker in je vel zitten, keuzes
maken, leiderschap, rolverdeling, teambuilding, te hoge werkdruk, collegiale stress, onzekerheid,
geen ‘nee’ kunnen zeggen, maar ook als je vast loopt en even geen uitweg ziet, dichter bij jezelf komen e.m.

 

De inzet van paarden bij het coachen brengt bijzondere reacties, bewustwording, intense momenten, leermomenten
en geluksmomenten. Inspired by Horses zet zich in voor iedereen en stemt maatwerk af op elke situatie, zowel met
het passende (miniatuur)paard als vanuit de verschillende coachmethodieken en ervaringen.